I hovedsak etterkommerne etter Birte og Guttorm Fjærestad, slektstreff i Vik, september 2009
 Den utvidede familien Kristiansen, sommeren 2010

Våre slekter. Harald Djupviks slekt består i hovedsak to bondeslekter - en fra Indre Sunnmøre og en fra Vik i Sogn. Inger Kristiansens slekt er fra Glomfjord, Narvik og Risør.

For blant annet å kunne håndtere konfidensialiteten til nålevende personer, styres tilgangen til disse sidene ved hjelp av en innloggingsprosedyre. For å få tilgang, fyll ut opplysningene i 'Be om brukerkonto' i menyen nede til venstre. Jeg henviser forøvrig til: Datatilsynets artikkel om slektsgranskning og personvern.

De fleste opplysinger har kildehenvisninger, men det betyr ikke at alle opplysninger likevel er riktige. Skulle noen finne feil, beklager vi dette - samtidig som vi ville sette stor pris på å få opplysningene korrigert.

Det er også en mulighet å holde kontakt med slekta via Facebook. Se f.eks.: "Personer med aner tilbake til Fjærestad gården i Vik i Sogn" og "Personer med aner tilbake til Nedre Djuvik gården i Austefjorden" .

Litt mer om gårdene Harald Djupvik har opphavet fra:

Morssiden min er fra Vik i Sogn og Fjordane . Bl.a. gårdene:

Tenål [4/13] Gården til mine tippoldeforeldre. (Tunhvalls 1322, Tunhuals Tunhuale 1411, Tunal, Tunale 1471, Twnalla, Twnøll, Thønnilde 1563, Vnild (!) 1567, Tønnild 1567, Thenold 1603, Thennold 1611, Tennold 1667 1723).

Fjærestad [34/5] Gården til mine oldeforeldre. (Fierrestad 1603 1611 1667, Fierestad 1723, Fjerestad, 1863).

Familien på Fjærestad (mine oldeforeldre).JPG - 252708 Bytes

Bildet viser familien på Fjærestad ca 1935.

Midlang [35/4] Gården til mine tippoldeforeldre. (Myrlangir 1427, Myrlangh 1463, Mylangher 1490, Midlannger 1603, Milldanger 1611, Midlang Tun 1667, Midlang 1723).

Skjerven [38/1] Gården til mine tippoldeforeldre. (Skerfum 1494, Skerffuenn [Skærffue, Skerffue], Skerffwen, Skerffuenn 1563 1611, Schierfuen 1667, Schierven 1723, Skerfar i Dativ).

Halvardhaugen [39/16] Gården til mine besteforeldre.

Huset på Halvardhaugen.jpg - 24363 Bytes

Huset på Halvardhaugen ca 1950.

Farssiden min er fra Austefjorden i Møre og Romsdal. Bl.a. gårdene:

Nedre Djupvik [71/2] Gården til mine oldeforeldre. (Dybwigen 1603, Dyffuigen 1617, Diuwig 1666, Døwiigen 1714, Dyvig 1723).

Bilde av Nedre Djuvik.jpg - 1603395 Bytes Familiebilde Karen og Lars Djuvik med sønner og samboere (ca 1920).jpg - 416348 Bytes

Første bildet viser husene slik de så ut i 2006. Det andre bildet viser familien på Nedre Djupvik ca 1920.

Hamre [75/1] Gården til mine oldeforeldre. (Suarte-hammer 1603 1606 1616 1617, Suarthammer 1666, Svarthammer 1723).

Mek [99/2] Gården til mine tippoldeforeldre. (Meke Medick (!) 1603, Mieck 1606, Miick 1616, Mæk 1617. Store, Lille Mech 1666 1723).

   
ARTIKLENE
 
feature 8 Brobyggeren på Drammensbanene Harald Sørgaard Djupvik har skrevet en kort biografi over Berger Guttormsen (1803 - ca. 1875) som blant annet bygde Hvalstadbroen. Arikkelen finnes også i Genalogien nr 2, 2018.

feature 8 Ålesund - lille Liverpool Harald Sørgaard Djupvik jobber for tiden med boken "Ålesund - lille Liverpool", om popband i Ålesund tidlig på 60-tallet. Først og fremst historiene til The Penguins, The Climbers, The Blackjets og The Quinters. Det er opprettet en egen Facebookgruppe for prosjektet.

feature 8 Hvalstad Vels historie Harald Sørgaard Djupvik har på oppdrag fra Hvalstad Vel og i samarbeid med Asker museum skrevet Hvalstad Vels 100års historie. Det hele har blitt til en lettlest bok på 276 sider med fyldig stoff som tilsammen dokumenterer stedets historie, også før vellet ble stiftet i 1913. Trykk på linken eller boken for å bestille den (skriv inn navn og adresse).

feature 8 Hvem tror du at du er? Harald Sørgaard Djupviks foredrag om sine foreldre på DIS Deaf samlingen i Oslo i oktober 2012. Mange bilder fra døvemiljøet på Sunnmørre på 60- og 70 tallet.

feature 8 Hvalstad Vels historie del 1 I forbindelse med Hvalstad Vels 100 års jubileum, kommer Harald Sørgaard Djupvik i tiden framover til å hente fram ulike hendelser fra vellets historie. Mye av stoffet er hentet fra oppslag i Asker og Bærum Budstikke, men også fra andre kilder. Det mest naturlige er vel å begynne med begynnelsen, nemlig med å fortelle hvordan vellet i det hele tatt kom i gang.

feature 8 Hvalstad Vel 1913-1962 Harald Sørgaard Djupvik har gått igjennom arkivene til Budstikka i nevnte periode for å finne stoff om Hvalstad Vel, dets grunnleggere og historie. Dette er en ytterligere dokumentasjon knyttet til 100 års jubileet som var i 2013.

feature 8 Hvalstad 1872-1978 Harald Sørgaard Djupvik har gått igjennom arkivene til Aftenposten og Budstikka i nevnte periode for å finne stoff om Hvalstad. Dette er gjort i forbindelse med Hvalstad Vels 100 års jubileum som var i 2013.

feature 8 Halvarhaugen - mitt barndoms sommerparadis Harald Sørgaard Djupvik har skrevet om sin somre på Halvarhaugen på slutten av 50 tallet og begynnelsen av 60 tallet. Artikkelen vil senere bli publisert i Pridlao (påsken 2013).

feature 8 Harald Djupviks slektstre Harald Sørgaard Djupviks slektstre, 7 generasjoner med probanten dvs. 125 navn. De to eldste i oversikten er Jon Eriksen Leite 1715-1800 på farssiden og Ingebrikt Olson Skjerven 1739-1822 på morssiden. Oversikten er laget i mai 2010.

feature 8 Roaldsetli familie tre Oversikt over etterkommerne til Fredrik Eriksen (1829-1980) og Eli Olsdatter Barstein (1834-1920), som sammen fikk 5 barn. Karl (Carl), nummer fire i rekken, emigrerte til USA. Oversikten er skrevet (på engelsk) av Russell Lee, januar 1999.

feature 8 Fjerstad familie tre Oversikt over etterkommerne til Ola Hansen Fjærestad(1832-1898) og Lussi Eiriksdotter Rosheim (1837-1895), som sammen fikk 9 barn. Alle barne emigrerte til USA, bortsett fra to. Oversikten er skrevet (på engelsk) av Russell Lee, januar 1999.

feature 8 Carl og Synneva Carl F. Lee (1868-1955) og Synneva Hopperstad (1863-1950) fant hverandre i USA, ble gift og fikk to barn. En kort biografi av begge er skrevet (på engelsk) av Russell Lee, januar 1999. En mer fullstendig historie, finnes lenger ned på siden.

feature 8 Tenål familie tre Oversikt over etterkommerne til Petter Bendtson Tenål (1837-1904) og Ragnhild Andersdotter Seim (1843-1916), som sammen fikk 6 barn. To av barna emigrerte til USA, Kristina og Fredrik. Oversikten er skrevet (på engelsk) av Russell Lee, januar 1999.

feature 8 Hopperstad familie tre Oversikt over etterkommerne til Guttorm Botolvson Hopperstad (1822-1889) og Brita Halvorsdatter Hatlekolo (1828-1910), som sammen fikk 5 barn. 3 av dem emigrerte til USA. Oversikten er skrevet (på engelsk) av Russell Lee, januar 1999.

feature 8 Samulesen og Iversons familietre Dette er historien til etterkommerne av Ivar Samulsen Grov (1801-1880) og Brita Oldsdotter Tryti (1803-1888), begge født i Vik i Sogn, men hvorav flere av barna emigrerte til USA. Historien er skrevet av Russell Lee, mai 2005.

feature 8 Gjert Nilssons etterkommere (1854-1917) Russell Lee har skrevet historien til Gjert Nilssons etterkommere - som inkluderer familier som; Nelson, Brusegard, Larson, Gjertsen, Hopperstad og Tenål, og med slektsgrener både i Norge og i USA. Første gang publisert i juni 2010.

feature 8 Russell Lee (1932- ) Russell Lee fylte 80 år den 26. april 2012. En del år før det skrev han sin egen historie: "My Life's Journey" (publisert første gang i 2006) - og det passer bra å publisere denne her, da han faktisk kom til Vik i Sogn og feiret sin 80 års dag der.

feature 8 Hilda Fjerstad (1902-1941) Dette er historien til Hilda Lee (født Fjerstad), som vokste opp utenfor Fosston i Minnesota, USA. Hun ble gift med Elmer Lee og de fikk tilsammen hele 8 barn, men hun døde i barsel etter at siste barnet ble født, bare 38 år gammel. Russell Lee har skrevet historien (på engelsk) og den ble første gang publisert i mai, 2011.

feature 7 Om Magnus Berrføtt Kan det være mulig at Fjærestad-grenen av slekten vår (via sine Hopperstad-aner) - kan spore sitt opphav helt tilbake til Magnus Berrføtt (1073-1103)? Randi Helen Førsund har skrevet oppgaven: "Magnus Olavsson Berrføtt. Teori om gravsted og ektemake" (Haskoli Islands, 2001). Les selv og vurder.

feature 6 Knut Tobias Steinarsson Bjørneset (1880-1909) Gunnar Heltne har skrevet historien til Knut Tobias Bjørneset. Knut Tobias rakk å oppleve mye i sitt korte liv, men det endte fatalt under jernbanebygging i Canada (artikkelen har også blitt publisert i Voldaminne, 2009 (s. 31-51)).

feature 5 Tinglysningsdokumenter knyttet til Peder Djuvik Min bestefar mistet hus og hjem i Fosnavågen som en konsekvens av børskrakket i 1929. Dokumenter viser at han jobbet hardt for å redde verdiene, men måtte gi tapt til slutt. Gjorde grep neste gang han kjøpte en eiendom (den på Lerstad i Borgund) så han ikke skulle havne i samme uføre en gang til.

feature 4 Peder O. Djuvik, 1891-1973 Dette er historien om Peder Olai Djuvik, fisker og småbruker på Lerstad. Vokste opp i Austefjorden, drev som kveitefisker ved Grønland, var hvalfanger og seilte på linjeskipene til Wilhelm Wilhelmsen etter krigen. Kjøpte Lyngtun på Lerstad i Borgund i 1934. Alle som har rettinger/kommentarer eller andre historier/anekdoter om Peder er velkommen til å gi tilbakemelding.

feature 1 Om Synneva Skjerven som emigrerte til Amerika. I 1893 emigrerte Synneva Skjerven (1863-1950), til Amerika. Russell Lee har skrevet hennes historie. Harald Sørgaard Djupvik har oversatt boken til norsk, et førsteutkast er nå tilgjengelig i pdf-format (juni 2010).

feature 2 Anna G. Fjærestad, 1923-1997. Anna G. Fjærestad var døv og gikk i mange år på Trondheim offentlige skole for døve. Hun giftet seg med Einar Djupvik i 1955 og flyttet til Borgund i 1955. De fikk tre barn sammen. Dette er hennes historie (ble også publisert i Pridlao nr. 2, 2009 (s. 11-14)).

feature 3 Tore Andas Slektskrønike fra 1998. Tore Anda har skrevet historien om Dybvik/Djupvik slekten fra Austefjorden på Sunnmøre."Det har jo skjedd mye siden jeg skrev den og jeg har vel blitt betydelig mer kritisk til en del av opplysningene enn jeg var for over ti år siden. Spesielt Hårfagre-linjen er problematisk etter generasjon 10. Der er det fullt av ønsketenkninger, ikke fra meg, men fra tidelig lokalhistorisk litteratur i Voldaområdet."

 
TA KONTAKT
 

email imageHvis du har kommentarer til disse sidene - har funnet feil eller har tilleggsopplysninger, setter vi stor pris på om du tar kontakt.